Danh sách nhân sự VPCC Nam Thái

Trưởng văn phòng: Ông Nguyễn Văn Chỉnh- Công chứng viên

 • Sinh ngày 05/09/1953, tại Thái Nguyên
 • QĐ bổ nhiệm công chứng viên số 1242/QĐ-BTP, ngày 25/7/2011 của Bộ trưởng Bộ tư pháp
 • Thời gian công tác: Giữ chức vụ Thẩm phán Toàn án nhân dân

Trưởng phòng pháp lý: Ông Mai Văn Thành – Công chứng Viên

 • Sinh ngày 20/11/1986, tại Thái Nguyên
 • Tốt nghiệp: Đại học Luật Hà Nội, năm 2011
 • Kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực công chứng và tư vấn Luật
 • Hoàn thành Khóa đào tạo Thạc sĩ Quản trị Doanh nghiệp- Đại học FPT
 • Bổ nhiệm Công chứng viên, tháng 10/2017

Phó phòng Pháp lý: Ông Ngô Thành Bình – Công chứng viên

 • Sinh ngày 16 /07/1988, tại Thái Nguyên
 • Tốt nghiệp Đại học Luật Vinh, năm 2012
 • Kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực công chứng và tư vấn Luật
 • Bổ nhiệm Công chứng viên, tháng 5/2018

Cùng tập thể cán bộ nhân viên trong văn phòng